Instytucja

Sztuka dla każdego w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Jedna instytucja, cztery oddziały i cztery odmienne charaktery. Galeria im. Sleńdzińskich początkowo zajmowała tylko jeden budynek – dawną Synagogę Cytronów przy ul. Waryńskiego 24a. To tam było można podziwiać największy zbiór obrazów, rzeźb i płaskorzeźb autorstwa Wincentego, Aleksandra i Ludomira Sleńdzińskich oraz poznać historię donatorki Galerii – klawesynistki Julitty Sleńdzińskiej, która przekazała Miastu Białystok spuściznę po swoim ojcu, dziadku i pradziadku. To w tym oddziale Galerii można zobaczyć i usłyszeć mało znany instrument strunowy szarpany, na którym grała Julitta – klawesyn firmy Zuckermann.

Oprócz promowania artystycznego rodu z Wilna, instytucja wspiera i prezentuje twórczość artystów z Podlasia. W Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Legionowej 2, w samym centrum miasta, zobaczyć można wystawy zarówno archiwalne, jak i współczesnych twórców związanych z Białymstokiem. Obok tradycyjnie malowanych obrazów, pokazywane są wideo, pojawiają się instalacje artystyczne, odbywają się performance i happeningi.

Trzecia placówka to Galeria Fotografii. Drewniany bojarski dom przy ul. Wiktorii 5 jest ostoją nie tylko dla wystaw prezentujących dawne techniki fotograficzne i ekspozycje archiwalne. Osoby zainteresowane fotografią modową, teatralną, reporterską, krajobrazową czy portretową także znajdą coś dla siebie. Dodatkowym atutem tego miejsca jest ogród – doskonałe miejsce do odpoczynku w towarzystwie sztuki i w cieniu drzew owocowych.

W 2022 roku główną siedzibę Galerii, wraz ze zbiorami rodu Sleńdzińskich, przeniesiono do centrum miasta – na Rynek Kościuszki 4.

Powrót na początek strony