JR_S-0374.jpg

Janusz Szczucki. Perspektywa wielokrotna

Janusz Szczucki to artysta multimedialny o tradycji neoawangardowej.
Estetyka jego prac, chociaż nieodwołalnie nawiązująca do myśli konceptualnej przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jest wartością samą w sobie, szczególnie teraz, w dobie przerostu i nadmiaru technologicznych możliwości ery cyfrowej, jaka nastąpiła w fotografii i w ogólnym rozumieniu sztuk wizualnych.

[ze wstępu Marka Grygla]

język: polski/angielski

cena: 80 zł

Powrót na początek strony