JR_S-0546.jpg

Rozhukało się sumienie

Eugeniusz Szulborski

Wybór wierszy Eugeniusza Szulborskiego, wieloletniego pracownika Galerii im. Sleńdzińskich, obejmujący teksty z lat 1969-2011. Z tak wielu, tak różnorodnych poetyckich pierwiastków, przestrzeni duchowych i lirycznych dykcji zbudowany – czy raczej: stopiony w jedność – jest poetycki świat Eugeniusza Szulborskiego. Na wielu strunach zagrany, lecz wspólny jest ich ton: powagi i ironii, żarliwości i melancholii, i… uśmiechu, dojrzałego, gorzkiego i ciepłego jednocześnie.

[ze wstępu Bronisława Maja]

cena: 20 zł

Powrót na początek strony