JR_S-0575.jpg

Zobaczone. Grafiki Barbary Narębskiej-Dębskiej

Grafiki ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Katalog w formie teki graficznej prezentuje reprodukcje dzieł toruńskiej artystki Barbary Narębskiej-Dębskiej, córki wileńskiego architekta Stefana Narębskiego. W swoich dziełach przedstawiała głównie architekturę Wilna i Torunia, ale również innych pomorskich miast, skupiając się głównie na zabudowie miejskiej. Teka zawiera 20 plansz z reprodukcjami grafik artystki oraz krótki opis jej życia i twórczości autorstwa Jana Kotłowskiego i Elżbiety Hudzik.

cena: 10 zł

Powrót na początek strony